Duchowość w ujęciu programu dwunastu kroków

    Ostatnio częściej niż w ostatnich latach bywam na mitingach DDA/DDD a nawet zdarzyło mi się prowadzić warsztaty z duchowości i pomyślałam, że to zbyt ważny aspekt zdrowienia by go pominąć. Wielu przychodząc pierwszy raz na miting słysząc o programie duchowym zaczyna się zniechęcać na wstępie, nie słuchając co z tym się wiąże. Duchowość często mylona jest z religią, a to wielki błąd. Czym zatem jest owa duchowość? Kto czyta mojego bloga od początku to zapewne kojarzy wpisy o praktyce uważności i jej wpływie na dobrostan człowieka. To w skrócie można nazwać duchowością w ujęciu zdrowienia z uzależnienia bądź współuzależnienia.

    To może najpierw czym nie jest duchowość, by uspokoić osoby nie praktykujące żadnej religii bądź nie będący katolikami. Otóż wspólnota DDA/DDD bardzo stara się zachować neutralność pod tym względem i nie wiązać programu duchowego z żadnymi praktykami religijnymi, a nawet stara się wybierać miejsca do spotkań na terenach jak najbardziej neutralnych typu: szkoły, MOPS-y, GOPS-y itp. Program duchowy nie wiąże się w żadnym wypadku z chodzeniem do kościoła czy jakiejkolwiek świątyni i na pielgrzymki, spowiadaniem się czy też przyjęciem chrześcijańskiego lub innego światopoglądu.

    Czym zatem jest duchowość z perspektywy programu dwunastu kroków? O tym postaram się pisać w najbliższych postach. Mnie osobiście bardzo pomogło to spojrzenie uporządkować swoją relację z moją Siłą Wyższą, jakkolwiek ją pojmuję. Jak zaczęłam przed laty chodzić na mitingi byłam osobą gorliwie praktykującą w obrębie swojej religii i bardzo mi odpowiadało to neutralne podejście. Po jakimś czasie zaczęłam odróżniać duchowość od religijności i dzisiaj to są dla  mnie dwa odległe światy. Przede wszystkim tak rozumiana duchowość pomaga odbudować lub zacząć budować zdrowe relacje międzyludzkie, poczucie własnej wartości połączone ze zdrową samoakceptacją. Sprzyja nawiązaniu bądź zacieśnieniu relacji ze swoją Siłą Wyższą, a co za tym idzie, odkryciem swoich talentów, zamiłowań i hobby połączonych z entuzjazmem, pasją i radością życia. Zdrowiejąc na tym programie przemieniamy się w wielu obszarach, zmianie ulega zarówno myślenie, osobowość jak i podejście do życia.

    Rozwój duchowy umożliwia w końcu osiąganie dojrzałości poprzez zauważenie swoich potrzeb i ustalenie zdrowej ich hierarchii. Można wyjść poza te podstawowe i dostrzec potrzeby wyższego rzędu takie jak poczucie piękna i dobra, kontaktu z przyrodą, samorozwoju, autoekspresji, poczucia sprawczości i wpływu na swoje życie, komfortu, dobrostanu zarówno fizycznego jak i emocjonalnego, inspiracji, wyzwań, akceptacji, zaufania i miłości. Znajduje to odzwierciedlenie w entuzjastycznym rozwoju poprzez miłość, zapał i nadzieję. Relacje z ludźmi, rzeczami i otaczającym światem nabierają nowej jakości. Życie staje się celowe i nabiera wartości dzięki rosnącej każdego dnia świadomości. Udział w programie pozwala na poszerzenie światopoglądu i zdobycie nowych lub innych niż dotychczas kompetencji intelektualnych do rozumienia siebie i świata.

    Tak naprawdę, dzięki tak pojmowanej duchowości możesz nauczyć się kierować własną uwagę na swoje wnętrze i zacząć je eksplorować w kierunku samopoznania i dalszego, świadomego rozwoju. Zaczynasz odróżniać co jest twoją drogą, a co manipulacją ze strony innych. Stajesz się panem swojego losu i uczysz się krok po kroku decydować o swoim życiu, cieszyć się nim i brać za nie odpowiedzialność. Jednak jest to tylko i wyłącznie odpowiedzialność za swoje sprawy, a nie wszystkich dookoła oprócz siebie. Uwalniasz się od poczucia winy i przestajesz to postrzegać jako egoizm, a zaczynasz rozumieć, że to powinność zadbać o siebie i rozwinąć swój potencjał by stać się wartościową jednostką, która świadomie daje innym to co ma wartościowego, a nie jest nieustannie wykorzystywana do cudzych celów.

    Stopniowo przestajesz potrzebować nauczycieli, organizacji, guru czy mentorów, przywódców, którzy muszą mówić ci jak masz żyć. Zaczynasz czuć i wiedzieć i być w harmonii ze sobą i otaczającym cię światem. Tak rodzi się samoświadomość i wiedza o otaczającym cię świecie i twoich powiązaniach z nim. Zaczynasz stawać się swoim mistrzem, który doskonale rozumie swoje powiązania z otoczeniem i Siłą Wyższą jakkolwiek ją pojmujesz. Zaczynasz też czuć podłączenie do źródła energii i uczysz się z niej korzystać, by mieć jej pod dostatkiem do realizacji swoich celów i przedsięwzięć. Zapełniasz wartościową treścią dotychczasową pustkę. Żyjesz pełnią życia.

The following two tabs change content below.

Abilaki

Ostatnie wpisy Abilaki (zobacz wszystkie)

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.